Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. arch. Zuzany Čerešňovej, PhD. sa bude konať dňa 12. 5. 2014 o 13.00 hod. v seminárnej miestnosti č. 117, 1. posch., Fakulta architektúry STU v Bratislave, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 1.

Profil habilitantky a posudky k habilitačnej práci TU.