Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 15.5.2013 o 11:00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníčky FA STU Ing. arch. Ľubice Ilkovičovej, PhD., na tému: „Kód architektúry priemyselnej výroby“ a následne obhajoba habilitačnej práce: „Identita architektúry priemyslu“.