Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 15.11.2013 o 11.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníčky Fakulty architektúry STU Ing. arch. Viery Joklovej, PhD. na tému: Digitálna proximita v architektúre a urbanizme – Sieťový model vzdelávania a následne obhajoba habilitačnej práce: Reflexia digitálnej tvorby a komunikácie v architektúre a urbanizme - Aplikácia v medzinárodných vzdelávacích ateliéroch.