Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 25. októbra 2006 o 13.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníčky ÚSTARCH-SAV Dr. Ing. arch. Henriety Moravčíkovej na tému: Bola klasická moderna inšpiráciou? a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: Architektúra Slovenska v 20. storočí: Bola klasická moderna inšpiráciou?