Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 17.10.2017 o 13.00 hod., v seminárnej miestnosti  č. 117,  Fakulty architektúry  STU v Bratislave, Nám. Slobody 19 sa uskutoční  verejná habilitačná prednáška Ing. Jiřího Taubera, Ph.D. pracovníka Ústavu nábytku, designu a bydlení, Lesnickej a dřevařskej fakulty,  Mendelovej univerzity v Brně na tému: Aplikace nekonvenčních technologií v designu nábytku a následne obhajoba habilitačnej práce: Design nábytku pro nekonvenční  technologie.