Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

STU finančne podporí vybraných mladých výskumníkov a doktorandov aj tento rok. Prihlásiť sa je možné do 11. marca 2015, 13.00 hod., program výzvy je adresovaný:
a) vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom zamestnaným na STU na ustanovený týždenný pracovný čas,
b) denným študentom študijného programu tretieho stupňa, ktorí ku dňu podania žiadosti v zmysle tejto smernice neprekročili vek 30 rokov.

Bližšie informácie, výzvu na podávanie projektov, projektovú žiadosť, ako aj smernicu programu, nájdete na stránke STU.