Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Pre Fakultu architektúry STU je nastavený on-line prístup ku Gale Virtual Reference Library: Art v rámci projektu NISPEZ, ktorý koordinuje Centrum vedecko-technických informácií. Prístup pre FA je nastavený na základe overenia IP adries (a funguje teda len z fakultných počítačov). Popis Gale Virtual reference Library: Art je na  http://www.aip.cz/produkt.php?produkt=2771 a prístup do nej je tu...