Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výstavný projekt, pod názvom Futuristic Prototype - Stratégia navrhovania, predstavil odbornej aj laickej verejnosti, v dňoch 24.2.-8.3.2015, v priestoroch Slovenskej výtvarnej únie - Galéria Umelka, výsledok spolupráce tímov FAST - dizajnérskeho tímu z Fakulty architektúry STU a FME Racing Team-u zo Strojníckej fakulty STU, na ekologickom vozidle kategórie futuristic prototype pre súťaž Shell Eco-Marathon 2014. Cieľom bolo navrhnúť a skonštruovať funkčné ekologické vozidlo budúcnosti, šetrné k životnému prostrediu. Prezentácia bola zameraná, okrem predstavenia samotného funkčného prototypu, predovšetkým na predstavenie procesu navrhovania z pohľadu študentov dizajnu a ich kooperácie s kolegami konštruktérmi.

SHELL ECO-MARATHON je medzinárodný festival technických inovácií a súťaž, ktorá odštartovala v roku 1939 v Spojených štátoch amerických, v Európe sa organizuje od roku 1985. Tímy z celého sveta súťažia v Európe, USA a v Ázii. Ich úlohou je navrhnúť a postaviť vozidlo šetriace životné prostredie. V súťaži nie je podstatná rýchlosť, ale spotreba jedného litra paliva na čo najväčší počet prejdených kilometrov.

FAST (Faculty of Architecture – Suport Talent) - Dizajnérsky tím
Výskumný projekt Mgr.art. Martina Baláža, ArtD., zameraný na spoločnú stratégiu v procese navrhovania medzi dizajnérom a konštruktérom pri hľadaní novej dizajnérskej signatúry produktu, od vyjadrenia myšlienky k základnej predstave, od skíc, vytvorených na základe emócií, ku konceptu sprostredkovávajúcemu pocit z navrhovaného dizajnu, od prvej kresby k sofistikovanej prezentácii dizajnu.
Klasickú dokonalosť jednoty formy a funkcie tvorí napätie medzi racionalizmom a senzualizmom, teda vedou a umením. Každý dizajnérsky návrh by mal byť snom o realite budúcnosti, nabádať nás prestať myslieť na to kto sme, ale objaviť, kým môžeme byť. Skutočná výnimočnosť sa totiž nedá definovať, ale len vychutnávať.
Vedúci tímu: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (Ústav dizajnu FA STU v Bratislave)
Členovia tímu v roku 2014: Marián Ščípa, Paulína Lišková, Bc. Peter Volárik, Bc. Jana Požgayová, Milan Mikle, Bc. Mária Šimková, Csaba Szitás, Matej Čička, Dominik Hasák a Bc. Tibor Hunčík

FME racing team
Tím bol založený v roku 2012 s cieľom každoročnej účasti na medzinárodnej súťaže Shell Eco-marathon. Úlohou tímu je navrhnúť a postaviť vozidlo, ktoré bude vyhovovať kritériám európskej súťaže Shell Eco-marathon. Vozidlo spadá do kategórie “futuristic Prototype”. Už samotný názov napovedá, že sa jedná o vozidlo budúcnosti s minimálnou váhou a rozmermi. Špecializácia vozidla spočíva v šetrení životného prostredia a paliva, ktorým je poháňané.
Členovia tímu v roku 2014: Tomáš Milesich, Matúš Grznár, Branislav Ragan, Metod Glatz, Andrej Chríbik, Daniela Welnitzová, Martin Čermák, Beáta Fukasová, Andrej Hlávek, Miroslav Ovečka, Norbert Káčer, Michal Šlauka, Marek Horník

FAST Furutistic Prototype - výstava