Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V stredu, dňa 4. marca 2015 sa, v príťažlivých priestoroch bývalej kotolne Fakulty architektúry STU v Bratislave (FA STU), uskutočnilo otvorenie 14. ročníka obľúbenej medzinárodnej výstavy študentskej fotografie Foto Expo, tentokrát na nezáväznú tému ´NEPOZERAJ HORE!´ Záujem o vystavenie svojich fotografií prejavili študenti nielen z FA STU, ale i z VŠVU, TU Košice, VUT a ČVUT, TU Graz ale taktiež tí, ktorí sa zúčastňujú zahraničných študijných pobytov Erazmus.
Počas večera boli vyhlásené prvé tri víťazné miesta a taktiež Cena diváka, za ktorú zahlasovali návštevníci podujatia. Atmosféru, okrem hudobných hostí, podčiarkla pôsobivá inštalácia s názvom 11 kilometrov, ktorú vytvorili študenti dizajnu FA STU.
O výbere vystavených fotografií, rovnako ako o prvých troch miestach, rozhodla porota v zložení: Rastislav Blaško (profesionálny fotograf a člen APFSR), Martin Baláž (dizajnér), Soňa Wagnerová (historička umenia) a noví kurátori súťaže - študenti FA STU - Jakub Antolík, Michal Souček a Alexander Kupko. V súčasnosti sa pripravuje reinštalácia výstavy v Kulturparku Košice (25. marec 2015) a na TU Graz.

Ocenené fotografie:
1. miesto - Jakub Štrpka | VŠVU | Bez názvu

foto expo 2014

2. miesto - Milan Stanco | STU dizajn | Bez názvu

foto expo 2014


3. miesto - Barbora Strieborná | STU KAKP | Darkness on Earth

foto expo 2014


Cena diváka - Márk Mátis | Wien Mitte | STU Architektúra | Bez názvu

foto expo 2014

GALÉRIA registrovaných fotografií

Udalosť na facebook-u
FOTOREPORT z vernisáže