Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Máte možnosť o POUKÁZANIE 2% Z DANÍ v roku 2019, podporte Fakultu architektúry na rozvoj architektonického a dizajnérskeho vzdelávania. Fond architekta Emila Belluša, n.f., je nezisková inštitúcia, ktorá bola založená z iniciatívy Fakulty architektúry STU v Bratislave. 

Cieľom fondu je združovanie finančných prostriedkov na podporu architektonického školstva a to najmä:

- modernizáciu systémov architektonického vzdelávania,
- rozvoj a kontakty s vysokými školami architektonického zamerania zo zahraničia
- zapájanie sa do medzinárodných programov,
- vydávanie technickej literatúry, učebníc a modernizáciu učebných pomôcok,
- zabezpečovanie odmien a cien za architektonické, technické, vedecké diela, hodnotne rukopisy a prednášky,
- podporu rozvojových projektov architektonického školstva,
- podporu pri organizovaní seminárov, konferencii,
- podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti na domácich a zahraničných súťažiach.

______________________________________________________________________________________________

POUKÁZANIE 2% Z DANÍ v roku 2019

Postup krokov: 

Zamestnanci, ktorí si sami nepodávajú daňové priznanie.

 1. Do 15.02.2019 požiadajte mzdovú učtáreň o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Mzdová učtáreň Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Na základe tohto tlačiva viete vyplniť VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane.  (Predvyplnené   Vyhlásenie 2019 - editovateľný formát PDF). Suma poukázaných 2% musí byť minimálne 3,32 €. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).
 4. Obidve tlačivá Potvrdenie a Vyhlásenie môžte doručiť do 5.4.2019 do kancelárie Fondu (č.118). Správca fondu odošle tieto dokumenty za zamestnancov na príslušné daňové úrady. Alebo zabezpečte doručenie osobne na daňový úrad podľa vášho bydliska do 30.4.2019. 


Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie.

 1. daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 30.3.2019 na Váš daňový úrad a v tomto  termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Vzor daňového priznania pre rok 2019, FO typ A pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo zamestnaní, doplnené údaje Fondu na strane 5 
 • Vzor daňového priznania pre rok 2019, FO typ B pre daňovníka, ktorý má rôzne príjmy, doplnené údaje Fondu na strane 12


Právnické osoby

 1. daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1%/2%  z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľa.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 30.3.2019 na Váš daňový úrad a v tomto  termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Údaje o Fonde na vpísanie do DAŇOVÉHO PRIZNANIA alebo VYHLÁSENIA

IČO: 30807107           
Právna forma: neinvestičný fond
Obchodné meno: Fond architekta Emila Belluša
Sídlo-ulica:  Námestie slobody 
Súpisné/orientačné číslo: 2911/19
PSČ: 812 45   
Obec: Bratislava - Staré Mesto 

  _________________________________________________________________________
  FOND ARCHITEKTA EMILA BELLUŠA, n.f.
  Námestie slobody 2911/19, 812 45 Bratislava - Staré Mesto

   bankové spojenie: 169839012/0200
   IBAN: SK69 0200 0000 0001 6983 9012
   IČO: 30807107
   DIČ: 2021589262


   KONTAKT:

   RNDr. Juraj Paučula, správca
   T: klapka - 148, mobil 0910979692
   mail: juraj.paucula@stuba.sk