Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Architektúra, urbanizmus a dizajn sú neodmysliteľné študijné programy, ktoré Fakulte architektúry STU za uplynulé roky priniesli mnoho domácich a zahraničných ocenení spoločne s ich prestížou. Dnes s hrdosťou môžeme oznámiť, že študijný program Dizajn mení súčasný názov fakulty na Fakultu architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý je platný od 1. septembra 2020.

Samotné fungovanie architektonického školstva sa datuje na Slovensku od roku 1946. V tomto období zakladal Emil Belluš Oddelenie architektúry na Odbore inžinierskeho staviteľstva vtedajšej Slovenskej vysokej školy technickej. Samostatný odbor vznikol z oddelenia v roku 1950. V nasledujúcom akademickom roku 1951/52 sa premenoval na Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva a zároveň získal nové sídlo pod názvom Pavilón teoretických ústavov, ktorý sídlil na Gottwaldowom námestí, dnešnom Námestí slobody, kde sídli FA STU dodnes. 
V roku 1960 sa nariadením vlády 
Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva spoločne s Fakultou inžinierskeho staviteľstva zlúčili do Stavebnej fakulty SVŠT. Táto koncepcia sa však neosvedčila a od akademického roku 1976/77 bola opätovne samostatne zriadená fakulta pod názvom Fakulta architektúry SVŠT. Štúdium bolo koncipované do dvoch odborov Architektúra a Urbanizmus – územné plánovanie. Neskôr, od akademického roku 1987/88 vznikla Katedra architektonického projektovania a dizajnu, ktorá už niesla vo svojom názve pomenovanie dizajn, ktorý sa postupne formoval do samostatného študijného odboru.
Dôležitým zlomovým bodom bol v našej histórii rok 1990, kedy zákon č. 172/1990 o vysokých školách znamenal návrat k akademickým slobodám a samospráve vysokých škôl. Zásadnou zmenou bolo premenovanie Slovenskej vysokej školy technickej na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Táto zmena bola odrazom zásadných spoločenských zmien, ktoré výrazne zasiahli i akademickú pôdu.

Fakulta architektúry sa stala autonómnou fakultou Slovenskej technickej univerzity.
Od tohto obdobia sa pracoviská fakulty užšie špecializovali a až po súčasnosť sa dizajn stal čoraz viac populárnejším a atraktívnejším pre záujemcov o štúdium. Dnes ho poznáme pod samostatným študijným programom, ktorý ako jediný na Slovenskej technickej univerzite je ukončený titulom Mgr. art. Veríme, že Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bude napredovať a ďalej sa pýšiť úspechmi jej študentov a absolventov ako tomu bolo doteraz.