Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Festival, ktorý usporadúva Movement Life Beyond Tourism (LBT), ku ktorému je pridružená aj Fakulta architektúry a dizajnu STU, sa koná 25. a 28. novembra. Verejnosť bude môcť festival sledovať na nasledujúcom linku.

Slávnostné otvorenie prebehne v stredu 24.11. 2021 o 11:00 prostredníctvom tohto linku.


Movement Life Beyond Tourism založila Nadácia Romualdo del Bianco vo Florencii, s ktorou Fakulta architektúry a dizajnu má úspešné tvorivé kontakty už vyše dvadsať rokov. Cieľom hnutia je prezentácia a podpora kultúrneho dedičstva. Nejde len o ochranu a zachovanie, ale aj o jeho aktívne využívanie vo väzbe na turizmus, ako aj o podporu lokálnej ekonomiky. Lokálne dedičstvo, jeho tradície a prejavy sú dôležitými prvkami medzi kultúrneho dialógu s ohľadom na zachovanie identity typickej pre daný región. Hnutie svojimi programami prispieva k poznaniu rozmanitosti rôznych lokalít a ich kultúrnych prejavov a jeho šíreniu v medzinárodnom kontexte.
Life Beyond Tourism predstavuje novú víziu kultúrneho dedičstva ako prostriedku na zvýšenie odolnosti lokalít a ich komunít. Týmto spôsobom obohacuje udržateľný turizmus mladej generácie bez narušenia tradičného spôsobu života. Na festivale budú predstavené rôzne regióny z celého sveta prezentované partnerskými univerzitami, medzi ktorými má svoje miesto aj Fakulta architektúry a dizajnu. Všetci partneri sa zaviazali vytvoriť rozsiahlu sieť rôznorodých kultúrnych identít. Spracované lokality budú zároveň vystavené na expozícii „World in Florence“ v prestížnom Palazzo Medici Riccardi vo Florencii a taktiež permanentne prístupné na webových stránkach hnutia www.lifebeyondtourism.org. V rámci prezentácií odznie aj príspevok spracovaný na Fakulte architektúre a dizajnu o meste a hrade Trenčín.

Vzbuďte svoje túžby po poznaní a cestovaní po pandémiou skúšanom svete a sledujte festival už budúci týždeň!