Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Bienale Benatky

Fakulta architektúry STU v Bratislave sa zúčastní 14. ročníka medzinárodnej výstavy architektúry  Bienále architektúry v Benátkach, kurátorsky zastrešovanom architektom Remom Koolhaasom.

V pondelok, dňa 30. júna v priestoroch tzv. modelovne, sa pod vedením pedagógov FA STU -  Lukáša Šípa, Martina Uhríka, Kataríny Boháčovej, Martina Šichmana a Michaly Lipkovej, stretol tím 18 študentov, aby spracoval zadanie na tému aktuálneho ročníka festivalu – „Fundamentals“, resp. „Absorbing Modernity 1914 – 2014“. Tieto boli určené pre inštalácie v národných pavilónoch a naša fakulta sa so svojím vstupom v Benátkach predstaví v rámci sekcie Biennale Sessions.

Počas troch dní Biennale Sessions Workshop-u sa intenzívne diskutovalo o konceptoch možnej prezentácie fakulty, ktoré navrhli a predstavili samotní študenti.  Projekty boli rozdelené štyrom tímov a zohľadňovali priestorové, časové a finančné možnosti realizácie.
V závere sa určili tri paralelné roviny prezentácie, s akými sa na Benátkach predstavíme: prezentácia - humornou komiksovou formou na tému „Absorbing Modernity“, sprievodné aktivity –hry,  umiestnené v rámci vyhradeného priestoru a inštalácia v blízkosti Česko – slovenského pavilónu. Tá bude tematicky, vo väzbe na zadanie bienále – „Fundamentals“, venovaná jednému z elementov architektúry - podlahe.
Súčasťou nosnej prezentácie pripravujeme videoprojekciu, ktorá predstaví profil a aktivity Fakulty architektúry STU.

Bienale Benatky - workshop   Bienale Benatky - workshop

V termíne od pondelka 28.07. do stredy 30.07. sa v rámci 2. etapy študentského Biennale Sessions Workshop-u opäť zídeme v modelovni a budeme spracovávať grafiku a tvoriť samotnú inštaláciu.

S výsledkami sa predstavíme v Benátkach 18. – 20. septembra 2014, o podrobnostiach ohľadom plánovanej exkurzie Vás budeme včas informovať.

logo_MKSR