Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Najkrajšou knihou Slovenska za rok 2014, v kategórii Vedecká a odborná literatúra, sa stala publikácia Henriety Moravčíkovej "Friedrich Weinwurm Architekt", s fotografiami autorky Olje Triašky Stefanovič.

Monografia súčasne získala aj "Cenu Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu" (SLOVART, s.r.o.) za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy, Ľubici Segečovej bola udelená "Cena Ministerstva kultúry SR za vynikajúcu grafickú úpravu". Zároveň Zväz polygrafie na Slovensku publikácii udelil cenu tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie, a to Neografii, a.s. Martin.

Slávnostné odovzdanie ocenení v rámci 23. ročníka súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2014 sa uskutočnilo 30. apríla v koncertnej sieni Dvorana Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

F. Weinwurm - Najkrejšie knihy Slovenska 2014 F. Weinwurm - Najkrejšie knihy Slovenska 2014

Henrieta Moravčíková pôsobí ako profesorka na "Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU v Bratislave.