Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

- výstava s podtitulom "Architektúra v krajine – človek v architektúre" bude od 10. 10. do 5. 11. 2006 s priestoroch SNM (v kaviarni Muzejka) - vernisáž bude 10.10. o 17:00. Na príprave jej inštalácie na Slovensku sa podieľali aj pracovnici fakulty.

Výstava Estónsky rodinný dom 2002 – 2006 prezentuje stavby, charakterizované moderným vzhľadom a smelými individuálnymi architektonickými riešeniami; naznačuje tvorivé smery, ktoré spolu s použitím širokého spektra stavebných materiálov umožňujú realizovať takmer akýkoľvek sen investora. Ovládnutie umenia tvarovať hmotu spolu so schopnosťou integrovať tradičné stavebné materiály aj do projektov s mimoriadnou dávkou odvážnej fantázie, nás presviedča o citlivosti estónskych architektov voči krajine, do ktorej svoje stavby vkomponovali, a s ktorou tieto vytvárajú dvojjediné harmonické celky. Individuálne a výsostne individualistické obydlie, povýšené na artefakt, vytvára prostredie pre šťastný a obohacujúci život jeho obyvateľov. Splynutie krajiny, architektúry a človeka sa v projektoch estónskej architektonickej tvorby naplnilo vrchovatou mierou.