Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

dunajsky fond_logo

Dunajský fond vyhlásil 2. výzvu na podávanie žiadostí v rámci grantovej výzvy na podporu projektov, ktoré riešia územie  slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja.

Termín podávania žiadostí: do 15. decembra 2016.
Realizácia aktivít/ zúčtovanie: do 31 decembra 2017.


Výzva je zameraná na podporu verejnoprospešných projektov, ktoré na verejne prístupných priestranstvách sledujú tieto ciele Charty Dunajského fondu:
- bližší kontakt s riekou (fyzický, vizuálny alebo iný),  
- bohatší život na rieke (vrátane prírodných hodnôt a zdrojov),  
- plynulejší  a  príjemnejší  pohyb  pri/na  rieke,  z  brehu  na  breh  alebo  z  vody  na breh,
- spojenie prostredníctvom rieky so susedmi a ďalšími štátmi/sídelnými celkami na rieke.

Prostriedky poskytnuté z grantu je možné použiť o. i. na nasledovné účely:  
- ochrana a podpora zdravia,
- zachovanie kultúrnych hodnôt,
- podpora vzdelávania,
- ochrana a tvorba životného prostredia,
- veda a výskum.

Jeden žiadateľ (organizácia) môže podať maximálne 3 grantové žiadosti, preto vás žiadame o včasné informovanie  Oddelenia vedy a výskumu našej fakulty (sona.wagnerova@stuba.sk) o Vašom zámere sa do výzvy zapojiť.

Viac TU.