Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slávnostné ukončenie DEKD na Slovensku sa uskutoční v priestoroch Detašovaného pracoviska Fakulty architektúry v Banskej Štiavnici dňa 28. septembra 2017 o 17.00.

Súčasťou podujatia bude aj prehliadka podzemných priestorov objektu, s prezentáciou histórie obnovy objektu a netradičnou virtuálnou prezentáciou  štiavnických štôlní, ktoré pripravili prof. Ing. arch. Pavel Gregor a Mgr. Art. Martin Varga.

Podujatie otvorí verejná tlačová beseda organizačného výboru DEKD, ktorá predstaví súhrn aktivít na území Slovenska v rámci DEKD. Záverom akcie bude vyhlásenie súťaže o Národnú cenu ICOMOS Slovensko: "Dedičstvo pre budúcnosť".

Podujatie je organizované  NK ICOMOS Slovensko a Združením historických miest a obcí Slovenska, v spolupráci so Vzdelávacím a vedeckovýskumným centrom pre obnovu architektonického dedičstva FA STU v Bratislave - ARCHA, ktorá je oficiálnym partnerom DEKD na Slovensku.  Generálnymi partnermi podujatia sú Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, Slovenské národné múzeum a redakcia časopisu Pamiatky a múzeá.