Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

dni architektury

DNI ARCHITEKTÚRY 2008

Piatok / sobota, 16. / 17. máj

 

V dňoch 16. a 17. mája 2008 sa v Bratislave už po štvrtý raz uskutočnia Dni architektúry. Pod mottom „zažiť architektúru“ pripravilo Oddelenie architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v spolupráci s Rakúskou spoločnosťou pre architektúru sériu podujatí, toho roku zameraných na architektonické diela spojené s prelomovými rokmi 20. storočia a na aktuálne súčasné realizácie v Bratislave a Viedni.

 

1918_1948_1968_2008 V ARCHITEKTÚRE

 

Významné medzníky slovenskej histórie často končili osmičkou. Či už to bol vznik Československej republiky (1918), komunistický prevrat, kedysi nazývaný Víťazným februárom (1948) alebo obrodný politický proces, takzvaná Pražská jar, ktorý zastavilo až obsadenie nášho územia vojskami Varšavskej zmluvy (1968). Vždy bolo trochu záhadou ako bude na veľké dejinné udalosti reagovať architektúra. Vyjde z kukly krásny motýľ, alebo nočná mora? Slovenskej architektúre sa v minulom storočí prihodilo to i ono. V rámci Dní architektúry sa pozrieme na najvýznamnejšie architektonické stopy spomínaných udalostí. Pokúsime sa osvetliť, aké myšlienky menili architektonické paradigmy pred deväťdesiatimi, šesťdesiatimi a štyridsiatimi rokmi a nájsť medzi nimi určité paralely. Súčasne nazrieme do sľubných architektonických diel súčasnosti.

 

 

Výstava:

Piatok, 16. máj 2008, 15.00

Centrum architektúry ÚSTARCH SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Podujatie otvorí realizačný tím Dní architektúry v piatok 16. mája v priestoroch Centra architektúry na ÚSTARCH SAV výstavou projektov vybraných diel, ktorá predstaví koncept aj itinerár cesty za modernou architektúrou mesta.

Otvorené: 16. mája 2008: 15.00 – 18.00

Inak od pondelka do piatku: 9.00 – 18.00

 

Autobusová prehliadka Bratislava – Viedeň:

Piatok, 16. máj 2008, 11.30 – 21.00

Autobusová prehliadka povedie k vybraným stavbám zameraným na nové energeticky úsporné koncepty vo Viedni. Súčasťou programu je návšteva OFROOM a individuálne prehliadky otvorených budov (13.00 – 15.30). Popoludní program pokračuje autobusovou prehliadkou Pasívny dom – nová generácia, v rámci ktorej sa predstavia dva objekty: detská škôlka a kancelárska budova (15.30 – 18.00). Program ukončí prednáška o energeticky úspornom navrhovaní (OFROOM, 18.00).

Odchod Bratislava: 11.30

Stretnutie: 11.15, parkovisko pri Osobnom prístave, Fajnorovo nábrežie

Odchod Viedeň: 20.00

Stretnutie: OFROOM, Taborstraße 18, 1020 Viedeň

Cena: 150.- Sk

Prihlasovanie: na dole uvedenej adrese

 

Otvorené ateliéry:

Piatok, 16. máj 2008, 13.00 – 17.00

 

Architektonická kancelária ZÁVODNÝ AA

Ľubomír Závodný

Svoradova 7 – 9, 811 03 Bratislava

Otvorené: 14.30 – 16.00

 

ART OF SPACE

Roman Hájek

Michalská 7, 811 01 Bratislava

Otvorené: 14.00 -16.30

 

Ateliér architektúry a designu

Michal Bogár, Ľubomír Králik, Ľudovít Urban

Panská 13, 811 01 Bratislava

Otvorené: 14.00 – 16.00

 

Štúdio cakov – makara

Kalin Cakov, Emil Makara

Drieňová 1/G, 821 01 Bratislava

Otvorené: 13.00 – 17.00

 

Architekti BKPŠ

Martin Kusý, Pavol Paňák
Trnavská 61, 821 01 Bratislava

Otvorené: 13.00 – 15.00

 

Architektonická kancelária Juraja Polyáka

Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava

Otvorené: 14.00 – 17.00

 

+/– architects

Maroš Fečík

Palackého 14, 811 02 Bratislava                    

Otvorené: 15.00 – 16.30

 

Vallo Sadovský architects

Matúš Vallo, Oliver Sadovský

Ul. 29. augusta 13, 811 09 Bratislava

Otvorené: 16.00 – 17.00

 

Architektonický ateliér AK2

Andrea Klimková, Peter Kručay

Hradné údolie 91, 811 01 Bratislava

Otvorené: 15.00 – 16.00

 

Prehliadky budov:

Sobota, 17. máj 2008

Pozor! Na všetky prehliadky sa treba prihlásiť (tel. 02 / 54773548, e-mail: usardag@savba.sk). V niektorých prípadoch je počet účastníkov limitovaný.

 

Umelecká beseda slovenská

Dostojevského rad 2, Bratislava

Architekti: Alois Balán, Juraj Grossmann

Prehliadka: 10.00 – 10.30

Miesto stretnutia: pred hlavným vchodom

Sprevádza: Katarína Andrášiová

 

Anatomický ústav Lekárskej fakulty UK Bratislava

Sasinkova 2, Bratislava

Architekt: Klement Šilinger

Prehliadka: 11.00 – 11.45

Miesto stretnutia: pred hlavným vchodom

Sprevádza: Peter Szalay

 

Stanica mladých prírodovedcov, dnes Ekoiuventa

Búdková 2, Bratislava

Architekt: Miloš Chorvát

Prehliadka: 12.30 – 13.00

Miesto stretnutia: zastávka trolejbusu č. 203, 207 Búdková

Sprevádza: Matúš Dulla

 

Pamätník Červenej armády Slavín

Slavín, Bratislava

Architekt: Ján Svetlík

Prehliadka: 13.15 – 14.00

Miesto stretnutia: pred objektom pamätníka

Sprevádza: Matúš Dulla

 

Rodinný dom Ivana Matušíka

Buková 2, Bratislava

Architekt: Ivan Matušík

Prehliadka: 14.30 – 15.30

Miesto stretnutia: pred vstupom

Sprevádza: Ivan Matušík

 

Slovenský rozhlas

Mýtna 1, Bratislava

Architekti: Š. Svetko, Š. Ďurkovič, B. Kissling

Prehliadka: 16.00 – 17.00

Miesto stretnutia: pred hlavným vchodom

Sprevádza: Štefan Svetko

 

Fitfactory

Einsteinova, Bratislava-Petržalka

Architekti: Andrea Klimková, Peter Kručay / Ateliér AK2

Prehliadka: 17.30 – 18.30

Miesto stretnutia: pred vstupom do obchodného domu Atrium

Sprevádza: Andrea Klimková

 

Kolónia rodinných domov

Trojanova 18, Bratislava-Rusovce

Architekt: Maroš Fečík / Ateliér plusminus

Prehliadka: 19.00 – 20.00

Miesto stretnutia: zastávka autobusu č. 91, Pieskový hon

Sprevádza: Maroš Fečík

 

 

Koncept a realizácia: Henrieta Moravčíková, Matúš Dulla, Katarína Andrášiová, Peter Szalay, Mária Topolčanská, Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Technická spolupráca: Dagmar Slámová

 

Informácie a prihlasovanie:

ÚSTARCH SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

tel.: (02) 54 77 35 48, e-mail: usardag@savba.sk

 

www.architekturtage.at