Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dizertačné skúšky konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dizertačné skúšky interných doktorandov na našej fakulte sa konajú prezenčnou formou s možnosťou pripojenia sa online:

študijný program architektúra a študijný program urbanizmus - 23. februára 2022 od 9.00 do 15.00 hod.
meet.google.com/vva-onfz-yfd

študijný program dizajn - 24. februára 2022 od 9.00 do 12.10 hod.
meet.google.com/hpx-siuy-fza