Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Spolupráca Fakulty architektúry s organizátormi odbornej ankety Auto roka v Slovenskej republike súvisela s realizáciou vedecko-výskumných a umeleckých aktivít určených na podporu výskumu využitia dizajnérskej kresby, ako technológie nezávislého umeleckého bádania v dizajnérskom procese pri hľadaní nového vizuálneho dizajnérskeho jazyka, novej identity diela a prostredníctvom využitia nových technologických postupov a materiálov.

auto roka

Výsledky výskumu sa po sérii návrhov dizajnérskych skíc a technologickom spracovaní, overili a následne predstavili v podobe realizovaného umeleckého objektu v úlohe ocenenie, pri príležitosti vyhlásenia výsledkov odbornej ankety Auto roka 2016 v Slovenskej republike. Ocenenie odovzdal zástupcom značky víťazného automobilu predseda odbornej poroty zloženej s motoristických novinárov, podobne ako pri európskej ankete, pán Ľuboš Kríž, šéfredaktor magazínu Stop.    

Výskum v oblasti dizajnérskej kresby a návrh dizajnu – Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Technologický a materiálový výskumu – Mgr. art. Radovan Pekník

auto_roka2
cena