Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dá sa vyzdravieť v zanedbanej záhrade psychiatrického ústavu? Dokážeme vnímať ako profesionálov aj hercov s mentálnym postihnutím? S akými problémami sa stretávajú tí, ktorí chcú viesť aktívny život aj napriek tomu, že sú odkázaní na invalidný vozík? Ako sa naša väčšinová spoločnosť správa k tým, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom znevýhodnení? A čo pre nich môžu urobiť architekti?


V rámci formátu
Sadli sme si, ktorý zastrešuje diskusie o marginalizovaných skupinách so zapojením publika, privítame na pôde FAD STU (Kotoľna) v stredu 9. marca 2022 od 18.00 hod. Evu Ogurčákovú, umeleckú riaditeľku Divadla z Pasáže, speváka Richarda „Ricco“ Šarköziho a architektku Janu Pajchlovú. Moderovať bude Andej Bán.

Diskusiu Sadli sme si môžete sledovať aj ONLINE prostredníctvom Youtube alebo MS Teams.
Diskusie sú súčasťou širšieho projektu EMIA: Empatia v umení, ktorý má za cieľ podporiť rozmanité aktivity Kreatívneho centra FAD STU v jednotlivých umeleckých oblastiach a bol podporený z grantov EHP a Nórska 2014 – 2021. Empatia – vcítenie sa do potrieb užívateľa architektonických objektov a dizajnérskych produktov je jedným zo základných predpokladov profesie architekta a dizajnéra. Empatia – vcítenie sa “do kože” iného, je základným predpokladom prijatia odlišnosti, integrácie marginalizovaných skupín, ale aj možným nástrojom boja proti extrémizmu.


Janka Pajchlová
Po štyroch rokoch štúdia architektúry na FAD STU v Bratislave, pokračovala v štúdiu na Politecnico di Milano, ktoré minulý rok úspešne ukončila. Je absolventkou Sokratovho inštitútu a založila projekt Terapeutické záhrady. Prišla s myšlienkou vytvoriť terapeutickú záhradu v areáli nemocnice v Trnave, ktorá bude slúžiť všetkým návštevníkom. Pôsobila vo viacerých architektonických ateliéroch aj v vrátane kancelárie PLURAL, Skippi, JRKVC či MAPA. V súčasnosti je na stáži v ateliéri Ductus Studio vo Švajčiarsku.  

Eva Ogurčáková
Umelecká riaditeľka Mestského komunitného Divadla z Pasáže založeného v roku 1995, ktorého hercami sú ľudia s mentálnym postihnutím. Toto divadlo je spojené s Denným centrom a Podporovaným bývaním. Od svojho vzniku naštudovalo 32 inscenácií, jeho herci účinkovali vo viacerých hraných aj dokumentárnych filmoch, zúčastnili sa početných medzinárodných aj domácich divadelných festivalov.  V roku 2009 divadlo získalo Cenu euroobčana od prezidenta Európskeho parlamentu. V roku 2019 bolo  nominované na Cenu akadémie divadelných tvorcov za najlepšiu divadelnú inscenáciu sezóny.

Richard, „Ricco“ Šarközi
Pochádza z hudobníckej rodiny. Študoval na konzervatóriu v Bratislave odbor operný spev. V rokoch 2008 – 2009 spolupracoval s hudobným zoskupením Bohémiens pod vedením Barbory Botošovej. V roku 2012 sa stal laureátom speváckej súťaže Kantiléna, ktorá sa koná na počesť speváka Karola Duchoňa. V roku 2014 sa ako duo s Klaudiou Farkašovou obsadil druhé miesto v speváckej súťaže X-faktor, o tri roky neskôr vyhrali maďarskú verziu tejto súťaže. V súčasnosti moderuje reláciu Dedovizeň na RTVS, ktorá prináša pohľad na život Slovákov žijúcich v zahraničí a život menšín na Slovensku. V roku 2009 bol účastníkom autonehody, odvtedy je pripútaný na invalidný vozík.