Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame Vás na diskusiu o knihe
Oxymoron a pleonazmus II. Rozhovory o kritickej a projektívnej teórii architektúry.  

Ing. arch. Monika Mitášová, editorka knihy Vám predstaví knihu rozhovorov s americkými architektmi, historikmi a teoretikmi (ako je Kenneth Frampton, Michael Hays, Mark Wigley, Mary McLeod, Beatriz Colomina, Robert Somol, Sarah Whiting, Joan Ockman, Stan Allen, Jeffrey Kipnis a Sylvia Lavin),
v utorok, 26. 11. 2013 o 13:00 hod.,
v študovni Knižnice Fakulty architektúry STU.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

----------------------------------------------------

pozvánka v pdf.

udalosť na facebook-u.

Diskusia o knihe: Oxymoron a pleonazmus II. Rozhovory o kritickej a projektívnej teórii architektúry.