Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

ARCH2O vyhlásil výsledky 1. kola súťaže Students week, kde sa medzi šiestimi vybranými prácami umiestnil diplomový projekt absolventky našej fakulty Zuzany Keruľovej -  Dubai School of Architecture, pod vedením architektky Evy Oravcovej.

Prihlásených bolo 825 projektov z 23 krajín naprieč kontinentmi. Hodnotiace kritériá boli zamerané na tri hlavné aspekty: úroveň kreativity, jasnosť a kvalita prezentácie.  Ocenené boli nápady zohľadňujúce použitie nových technológií a materiálov, dizajn a estetika architektúry, aspekt priestorovej organizácie.

Verejnosť má v súčastnosti príležitosť hlasovať o 6 top projektov (finalistov), ktorí obdržia certifikát finalistov súťaže od ARCH2O a dvaja z nich získaju trojmesačnú stáž v Coop-Himmelblau, architektonickej kancelárii vo Viedni. Zvyšní finalisti obdržia certifikáty semifinalistov od ARCH2O.