Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

DEKAN FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU

U D E Ľ U J E

NA 20. MARCA 2008

DEKANSKÉ VOĽNO

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.
dekan Fakulty architektúry STU

13. 3. 2008