Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

DEKAN FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU
U D E Ľ U J E
DŇA 6. APRÍLA 2010
DEKANSKÉ VOĽNO


Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrS,
dekan Fakulty architektúry STU

 

26. 03. 2010