Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

v internej a externej forme na akreditované študijné odbory:

5.1.1 Architektúra a urbanizmus, 2.1.18 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, 2.2.6 Dizajn.

Na doktorandské štúdium v študijnom programe architektúra, konštrukcie v architektúre, urbanizmus, obnova architektonického dedičstva, teória architektúry, dizajn môžu byť prijatí len absolventi inžinierskeho a magisterského štúdia týchto a príbuzných študijných programov, ako i príbuzných programov z iných vysokých škôl.

Lehota na podanie prihlášok je do 24. mája 2010

Termín prijímacieho konania je 24. júna 2010

Podrobnosti tu...