Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pre študentov  a  pedagógov Fakulty architektúry je od 1.10.  do  31.10.2017 zabezpečený  skúšobný prístup k databáze DETAIL inspiration.

DETAIL inspiration je novou referenčnou databázou zahrňujúcou s viac ako 3 300 národných a medzinárodných projektov za  posledných 32 rokov existencie časopisu DETAIL, ktorý je zameraný na architektúru a stavebné detaily. Databáza ponúka exaktné konštrukčné návrhy, relevantné vizuálne inšpirácie pri hľadaní nových riešení. S  každým novým číslom časopisu DETAIL sa databáza dopĺňa aktuálnymi projektmi. 

Štruktúrovaný vyhľadávací systém databázy poskytuje prístup k  referenčným fotografiám, návrhom  a technickým produktovým informáciám. Projektovú dokumentáciu je možné stiahnuť.

Vďaka veľkej kolekcii obrázkov a  informácií o dôležitých architektonických témach a konštrukciách je Detail inspiration vhodný pre teoretický výskum aj ideovú a tvorivú inšpiráciu.

Prístup k online databáze DETAIL inspiration majú študenti z knižničných PC a zamestnanci našej fakulty z fakultných PC na základe overenia IP adries, a to prostredníctvom webovej stránky:

www.detail-online.com/inspiration

Zvoliť si môžete nemeckú alebo anglickú verziu. 
V prípade problémov s prístupom k databáze z fakultných PC, informujte nás o tom.  
Producent databázy DETAIL inspiration ponúka v prípade záujmu možnosť zakúpenia stáleho prístupu k databáze.

Knižnica FA
Kristína Raitlová