Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Odber krvi mobilnou jednotkou

  Národnej transfúznej služby

Po úspešnom vlaňajšom prvom ročníku odberu krvi sa uskutoční 2. ročník odberu tejto najvzácnejšej tekutiny. Všetci ochotní darcovia z radov študentov, zamestnancov a ostatných dobrovoľníkov
FA STU sa môžu zúčastniť mobilného odberu dňa
6.10.2011 (štvrtok) od 8.h do cca 11. h v priestoroch modelárne na -1. poschodí.
Informácie na t.č.57276229 u p. Sabolovej