Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Spoločná česko-slovenská výstava Na okraji alebo Miesta architektonického vz(d)oru predstavuje súčasnú českú a slovenskú architektúru, ktorá vznikla mimo tradičných centier. Snaží sa tak nájsť odpoveď na otázku, čo podmieňuje vznik hodnotnej architektúry v okrajových geografických či spoločenských situáciách. Výstavu tvoria dve relatívne samostatné národné expozície. Napriek tomu, že sa formálne takmer neodlišujú, vytvorili ich dva samostatné kolektívy, z ktorých každý pristupoval k zadaniu trochu inak.

Výstava Místa architektonického vz(d)oru: Česká architektura mimo tradiční centra 1990-2013 sa zaoberá viac než stovkou architektonických diel, ktoré vznikli v období 1990 až 2013 na území Českej republiky v obciach a mestách, ktorých počet obyvateľov nedosahuje 20 000. Už z názvu je zrejmé, že architektúra sa môže stať jednak vzorom pre miestne samosprávy či súkromné subjekty, jednak môže byť braná ako výraz odvahy, ktorá nakoniec vedie k posilneniu či dokonca k zásadnej premene identity daného miesta. Výstava sa usiluje postihnúť najmä architektonické diela slúžiace verejnému prospechu, či už ide o školy, vzdelávacie centrá, obecné úrady, domovy dôchodcov, geriatrické centrá, kostoly, kultúrne domy, galérie, múzeá, pamätníky, ale venuje sa aj dopravným a športovým stavbám alebo verejným priestorom či priemyselnej architektúre. (koncepcia a texty: Petr Volf; grafika: Štěpán Malovec)

Slovenská architektonická scéna je charakteristickým predstaviteľom situácie na okraji európskeho architektonického diania, kde prevažná časť tvorivej energie tradične smeruje k prekonávaniu základných spoločenských obmedzení a limitov stavebnej výroby. Tieto okolnosti potom nútia architektov neustále vytvárať neštandardné stratégie architektonickej tvorby umožňujúce tieto obmedzenia prekonať a využiť. Práve na architektonické diela, ktoré vznikli vďaka takým stratégiám upozorňuje aj výstava Na okraji súčasná architektúra v regiónoch Slovenska. Usiluje sa postihnúť regionálne architektonické ohniská, ktoré sa v uplynulých dvoch desaťročiach profilovali v rozličných častiach Slovenska, ale aj výsledky individuálnych autorských snažení smerovaných do viac či menej marginálnych častí krajiny. Poskytuje tak jedinečný obraz o koncepciách, formách, tvorcoch i objednávateľoch architektúry, ktorá je komplementárnou súčasťou hlavných architektonických trendov. (koncepcia a texty: Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Laura Pastoreková; grafika: Laura Pastoreková)

Výstava bude prístupná vo foyeri Fakulty architektúry STU od pondelka 26. mája do piatku 6. júna.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v stredu 28. mája 2014 od 17:00. Súčasťou otvorenia výstavy budú aj prednášky kurátorov výstavy Petra Volfa a Henriety Moravčíkovej a prednáška jedného z vystavujúcich architektov, dekana Fakulty umení a architektúry technickej univerzity v Liberci Zdeňka Fránka.


plagát

program DAAD

partnerom vernisáže: www.karpatskaperla.sk

Karpatská perla