Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V pondelok 24.4.2017 delegácia Fakulty architektúry a Bratislavskej Cyklokoalície navštívila p. starostu m.č. Ružinov Ing. Dušana Pekára. Na stretnutí starostovi odprezentovali výstup z workshopu CykloFAkulta 2016, ktorý sa konal minulý rok na Fakulte architektúry STU v spolupráci s o.z. Cyklokoalícia. Stretnutie prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére a vzájomnej spolupráci. Na konci sa zástupcovia m.č. Ružinov a  Fakulty architektúry dohodli, že výstup študentov odprezentujú opäť budúci mesiac, tentokrát pred poslancami m.č. Ružinov vrámci zasadnutia dopravnej komisie.

Workshop CykloFAkulta 2016 sa konal v septembri minulého roku.Študenti riešili cykloprepojenie m.č. Ružinov a m.č. Staré mesto trasou  Májkova-Odborárske námestie- Záhradnícka-Ružinovská.