Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame na prezentáciu publikácie Znakovosť v architektúre, ktorá sa uskutoční 8. novembra 2018 o 13:00 hod. v Samostatnej študovni KNIŽNICE FA STU.O publikácii:

Z diela Christiana Norberga-Schulza bola na území bývalého Československa preložená len kniha “Genius loci” a vzhľadom na odbornosť autora bolo potrebné preložiť do slovenského jazyka aj predmetný titul – Znakovosť v architektúre, ktorý sleduje vývoj architektúry od staroveku až dodnes.

Preklad publikácie ako i komentáre prof. PhDr. Ľuby Fašangovej, CSc., vložené k jednotlivým kapitolám, prinášajú nielen poznanie osobných autorkiných názorov a nové pohľady na dejiny architektúry, ale sú aj vítanou odbornou pomôckou pri štúdiu na fakultách architektúry, stavebníctva a filozofie u nás i v Čechách.

Prekladateľka vychádzala z francúzskej verzie. Autorka komentárov a odborného prekladu Ľubomíra Fašangová  je kunsthistorička a dlhoročná pedagogička dejín umenia a architektúry vyše 50 rokov. Pôsobila aj na Fakulte architektúry STU ako pedagogička dlhé roky,  jej prednášky prispeli ku kvalitnému základu v dejinách umenia a architektúry, ktoré získali stovky študentov.