Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb oznamuje, že študenti môžu prihlásiť svoje ateliérové práce do súťaže o Cenu za konštrukcie v architektúre o najlepšiu študentskú ateliérovú prácu v oblasti architektonických konštrukcií. Do súťaže o Cenu za konštrukcie v architektúre  môžu byť zaslané ateliérové práce z 1. a 2. stupňa štúdia na FA STU s výnimkou záverečných prác. Ateliérové práce na udelenie ceny za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti architektonických konštrukcií prihlasujú študenti na základe odporúčania vedúceho práce. Nevyhnutnou podmienkou pre účasť v súťaži je prihláška, ktorú je potrebné vyplniť  a odovzdať  spolu s portfóliom a posterom prihlasovanej práce do 28.6. 2018 na č. 317 (Ing. arch. Eva Vojteková).

Na stiahnutie: prihláška...