Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 29. 6. 2018 zasadala porota súťaže o Cenu prof. Vladimíra Chrobáka v zložení:
Hosť. Prof. Ing. arch. Ľubomír Závodný - predseda
Doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD.

Do súťaže bolo prihlásených 9 návrhov, vyhodnocovanie prihlásených návrhov prebiehalo rozpravou poroty k jednotlivým návrhom.

 1. Michalíková Zuzana - Hurbanove kasárne Bratislava
  Pedagóg: Ing. arch. Andrej Maciak, PhD.
 1. Glončáková Diana - Liehovar
  Pedagóg: Doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD.
 1. Kostroš Michal - Hurbanove kasárne Bratislava
  Pedagóg: Doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD.
 1. Krajčírová Marianna - Hurbanove kasárne Bratislava
  Pedagóg: Doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
 1. Mačuhová Daniela - Hurbanove kasárne Bratislava
  Pedagóg: Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.
 1. Lipiansky Vladimír - Hurbanove kasárne Bratislava
  Pedagóg: Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.
 1. Pavlo Branislav - Hyperloop
  Pedagóg: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
 1. Púpava Michal - Hyperloop
  Pedagóg: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
 1. Le Ming Hoang – Rezidenčná zóna Dubaj (Isover)
  Pedagóg: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.

Porota sa po rozprave o návrhoch jednomyseľne rozhodla udeliť Cenu prof. Vladimíra Chrobáka za konštrukcie v architektúre návrhu č. 9 – Le Ming Hoang – Rezidenčná zóna Dubaj pre voľbu ucelenej štruktúry polyfunkčnej zóny, ktorá je zodvihnutá nad terénom, čím vytvára odkaz na tradičnú úzku zatienenú mestskú ulicu. Zrastlica kruhov ako dominantný konštrukčný celok vytvára navonok kompaktnú horizontálnu architektúru, ktorá predstavuje pozvoľný prechod od existujúcich výškových bodov smerom k vodnej hladine.

Porota sa jednomyseľne rozhodla neudeliť odmeny pre absenciu výraznejšieho konštrukčného počinu v ostatných predložených návrhoch.

Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. – tajomník súťaže
29. 6. 2018.