Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb v súlade so Štatútom Ceny dekana FA STU v Bratislave vypisuje ku dňu 23. 6. 2011 súťaž o najlepšiu študentskú ateliérovú prácu v oblasti konštrukčného riešenia architektúry. Ceny sa môžu zúčastniť študenti I. a II. Stupňa štúdia na FA STU s výnimkou záverečných prác. Ateliérové práce na udelenie ceny za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti konštrukčného riešenia architektúry prihlasujú študenti. Nevyhnutnou podmienkou pre účasť v súťaži je prihláška, ktorú je potrebné odovzdať tajomníkovi súťaže do 4.7. 2011 spolu s portfóliom, posterom prihlasovanej práce a originálom alebo kópiou zadania.

Cena sa udeľuje za ateliérové tvorby, v ktorých tektonika architektonického výrazu je odrazom konštrukčného riešenia, alebo v ktorých sú v použité ojedinelé a progresívne riešenia konštrukcií.

Prihláška na stiahnutie

Prihlasovanie študentských prác do súťaže do 4. 7. 2011 denne od 9.00 do 12.00 – Doc. Ing. arch.  František Kalesný, PhD., číslo miestnosti 315 – tajomník súťaže

V Bratislave, 23. 6. 2011