Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav urbanizmu a územného plánovania vypisuje súťaž o Cenu profesora Emanuela Hrušku za najlepšiu študentskú ateliérovú prácu v oblasti urbanistickej tvorby za akad. rok 2014/2015.

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti 1. a 2. stupňa štúdia na Fakulte architektúry STU na základe odporúčania vedúceho práce. Zo súťaže sú vylúčené záverečné práce bakalárske i diplomové s výnimkou preddiplomových prác. Spolu s portfóliom, modelom (ak bol) a posterom je potrebné odovzdať aj vyplnenú prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Termín odovzdania: do 26. 06.2015 na sekretariáte ÚUaÚP