Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

CENA ZA KONŠTRUKVIE V ARCHITEKTÚRE

Dňa 10.7. 2017 zasadala porota súťaže o Cenu prof. Vladimíra Chrobáka v zložení:
Hosť. Prof. Ing. arch. Ľubomír Závodný - predseda
Doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
Ing. arch. Štefan Rafanides

Do súťaže bolo prihlásených 9 návrhov, vyhodnocovanie prihlásených návrhov prebiehalo rozpravou poroty k jednotlivým návrhom.

Návrh č.1
Škola architektúry – autor: Glončáková Diana
Pedagóg: Doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD.

Návrh č.2
Škola architektúry – autor: Hajduková Romana      
Pedagóg: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.

Návrh č.3
Škola architektúry – autor: Hájková Jana
Pedagóg: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.

Návrh č.4
Škola architektúry – autor: Hečko Filip  
Pedagóg: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.

Návrh č.5
Športová hala Kuchajda – autor: Heinsch Tomáš
Pedagóg: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.

Návrh č.6
Skleníkové hospodárstvo Gabčíkovo – autor: Godiš Matúš
Pedagóg: Doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD.

Návrh č.7
Škola architektúry – autor: Brettschneiderová Viktória
Pedagóg: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.

Návrh č.8
Škola architektúry – autor: Bušová Andrea
Pedagóg: Doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.

Návrh č.9
Škola architektúry – autor: Boháčová Kristína
Pedagóg: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.

Porota sa po rozprave o návrhoch jednomyseľne rozhodla udeliť Cenu prof. Vladimíra Chrobáka za konštrukcie v architektúre
návrhu č. 3 – Škola architektúry v kampuse Mlynská Dolina 
pre voľbu jednoznačnej pavilónovej hmoty školy, dobre zvládnutú  mierku a osadenie do daného prostredia. Dispozičné riešenie má jasný komunikačný systém s napojením na vonkajšie existujúce pešie trasy. Výraz architektúry možno charakterizovať stroho ako jednoduché hranoly s prepracovaným riešením fasádneho plášťa.

Porota udelila dve odmeny nasledovným návrhom:
Návrh č.7 –     Škola architektúry – autor: Brettschneiderová Viktória
Návrh č.9 –     Škola architektúry – autor: Boháčová Kristína

       

Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
tajomník súťaže

10.7. 2017