Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb v súlade so štatútom o Cenu dekana Fakulty architektúry STU za najlepšiu ateliérovú prácu oznamuje, že študenti môžu prihlásiť svoje ateliérové práce do súťaže o Cenu prof. Vladimíra Chrobáka za  najlepšiu študentskú ateliérovú prácu v oblasti architektonických konštrukcií. Do súťaže o Cenu prof. Vladimíra Chrobáka môžu byť zaslané ateliérové práce z 1. a 2. stupňa štúdia na FA STU s výnimkou záverečných prác.

Cena sa udeľuje za ateliérové tvorby, v ktorých tektonika architektonického výrazu je odrazom konštrukčného riešenia, alebo v ktorých sú v použité ojedinelé a progresívne riešenia konštrukcií.

Nevyhnutnou podmienkou pre účasť v súťaži je prihláška, ktorú je potrebné vyplniť  a odovzdať s portfóliom, posterom a prípadne modelom do 5. 6. 2019 na Ústave konštrukcií a inžinierskych stavieb, 3. poschodie, Ing. arch. Ing. Martin Dubiny, č. miestnosti 307.  

 

Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Tajomníčka Ceny prof. Chrobáka
UKAIS FA STU
eva.vojtekova@stuba.sk
martin.dubiny@stuba.sk

 

Prihláška na stiahnutie.