Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Každoročne sa vyhodnocuje na Ústave interiéru a výstavníctva najlepší študentský projekt z oblasti interiéru v Cene prof. Vilhana. Cena je súčasťou Súťaže o Cenu ŠTVOUČ a Cenu dekana za najlepšiu ateliérovú prácu. Do súťaže sa predkladajú všetky časti práce, s ktorými ste obhajovali. Prihlásiť sa môžete do 10. 06. 2016 Ak máte záujem sa zúčastniť so svojim projektom akademického roku 2015/16 npíšte nasledovné údaje: • Meno študenta, ročník • Názov práce a ateliér • Meno pedagóga • Kde sa vaša práca – portfólio a prípadne model alebo poster nachádzajú Vyhodnotenie bude do 15.07.2016 Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. - tajomník súťaže