Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Každoročne sa vyhodnocuje na Ústave interiéru a výstavníctva najlepší študentský projekt z oblasti interiéru v Cene prof. Vilhana. Cena je súčasťou Súťaže o Cenu ŠTVOUČ a Cenu dekana za najlepšiu ateliérovú prácu. Študenti môžu prihlasovať ateliérové práce z 1. a 2. stupňa štúdia na FA STU s výnimkou záverečných prác na základe odporúčania vedúceho práce. Do súťaže sa predkladajú všetky časti práce, s ktorými ste obhajovali. Ak máte záujem sa zúčastniť so svojim projektom z tohto akademického roku – zima aj leto, prosím, napíšte mi na AIS do 10.07.2014 na adresu moravkovak@is.stuba.sk nasledovné údaje: • Meno študenta, ročník • Názov práce a ateliér • Meno pedagóga • Kde sa vaša práca – portfólio a prípadne model alebo poster nachádzajú Prihláseným pošlem bližšie info aj pokyny.