Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Študenti, ktorí sa chcú prihlásiť do súťaže si môžu vyzdvihnúť prihlášky na sekretariáte Ústavu architektúry obytných a občianskych budov.

Termín odovzdania prihlášky a práce: 02. 07. 2009 na sekretariáte ÚAOOB – miestnosť č. 410
Vyhodnotenie komisiou: 03. 07. 2009