Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav architektúry obytných budov vypisuje súťaž o Cenu prof. Karfíka za najlepšiu študentskú ateliérovú prácu v oblasti architektonickej tvorby za akad. rok 2014/2015. Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti 1. a 2. stupňa štúdia na Fakulte architektúry STU na základe odporúčania vedúceho práce. Zo súťaže sú vylúčené záverečné práce. Spolu s portfóliom a posterom je potrebné odovzdať aj vyplnenú prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Termín odovzdania: do 26. 06.2015 na sekretariáte ÚABB.