Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Študenti, ktorí majú záujem sa prihlásiť do súťaže o Cenu prof. Karfíka, môžu do stredy 9.11.2016 do 14,00 priniesť svoju študentskú prácu so zamerania občianske, bytové a inžinierske stavby na sekretariát Ústavu občianskych stavieb.Prihlásiť je možné práce za rok 2015/2016.

K súťaži je potrebné odovzdať portfólio práce, príp. model a vyplnenú prihlášku.
Prihlasovacie tlačivo je u p. Guštárovej, gabriela.gustarova@stuba.sk, Ústav občianskych stavieb, kancelária č.414.