Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V zmysle štatútu Ceny prof. J.Lacku boli nominované tieto práce absolventov FA STU na cenu prof. J.Lacka:

1. Oláh Andrej - Performance center
2. Kubíčková Hana - War museum, Habánsky mlyn
3. Hošek Jakub - Atlantic city, Holocaust memorial
4. Riečičiarová Kristína - Polyfunkčný objekt v športovom areáli - hotel a kongres
5. Ostrozánsky Gelért - Nairobi, Education center
6. Sakala Martin - Petržalka - západná rozvojová os
7. Poláková Mária - Sphinx zone
8. Kolenkáš Dušan - Knižnica - revitalizácia skladov, Paríž
9. Šťastná Kristína - Centrum - Slovenský Grob
10. Zeman Samuel - Stredouerópske kultúrne centrum

V prípade nejasností a organizačných opatrení prosíme kontaktovať p. Ing. arch. Jozefa Polgáryho, PhD. 0902/ 381 192, polgary@centrum.sk