Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame Vás na diskusie spojené s otvorením výstavy BÝVAJME ZDRAVO!, ktoré sa uskutočnia 12.11.2018 a 15.11.2018 od 17:00 v priestore ARCHA na Uršulínskej ulici č.6 v Bratislave. Pilotný projekt EU-GUGLE „Európske mestá ako zelené urbánne brány, vedúce k trvalo udržateľnej energii” ukazuje uskutočniteľnosť modelu obnovy budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie a snaží sa o opakovanú realizáciu takýchto postupov v inteligentných mestách a komunitách Európy do roku 2020. Bytový fond v Bratislave, ale aj na Slovensku, tvoria bytové domy, na ktorých je potrebné vykonať obnovu. Výsledkom je nižšia potreba energie pri ich užívaní, čmá dopad aj na zníženie nákladov na zabezpečenie zdravých podmienok.

Na podujatí budú mať účastníci možnosť dozvedieť sa viac o tom, ako kvalitne vykonaná obnova vedie k zdravšiemu aj bezpečnejšiemu bývaniu, oboznámiť so skúsenosťami s hĺbkovou obnovou bytového domu na ul. Pavla Horova 17 a 19 v mestskej časti Devínska Nová Ves, ale aj o energetickej hospodárnosti budov, udržateľnej architektúre a urbanizmu, v kontexte aktuálnej zmeny klímy. Na záver Vás pozývame na malé občerstvenie a pohár vína.

Podrobnejší program jednotlivých podujatí 12.11. a 15.11. 2018 nájdete v pozvánke tu...

Registrácia na podujatie:  tu...