Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Na webovej stránke SAIA, n. o., bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA , informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí a na Slovensku.

Témou čísla je Národný štipendijný program na podporu mobilít, výzva na predkladanie žiadostí o štipendium a cestovny grant (uzávierka 15. mája 2011). Podmieýky NSP boli zverejnené na portáli www.stipendia.sk. Bulletin je vo formáte PDF.