Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí bilaterálnej spolupráce medzi organizáciami Slovenskej republiky a Čínskej ľudovej republiky.

Cieľom výzvy je nadviazanie novej a prehĺbenie už existujúcej vedeckovýskumnej spolupráce využitím nasledovných nástrojov:

- Príprava spoločných medzinárodných projektov

- Príprava spoločných publikácií a iných výstupov

- Aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí

- Vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky

- Zbieranie výskumných materiálov

- Zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckovýskumných pracovníkov do 35 rokov

Dátum uzavretia výzvy: 15.5.2017 do 12:00

Doba trvania projektov: maximálne 24 mesiacov

Začiatok riešenia projektu je najskôr 1.1.2018. Najneskorší termín ukončenia riešenia projektu je 31.12.2019.

Objem pridelených finančných prostriedkov na riešenie jedného projektu: maximálne 8 000 EUR

Kompletné informácie k výzve.