Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Témou 23. ročníka konferencie Bardkontakt 2015 v dňoch 25. – 26. 8. 2015 v Bardejove"Nové materiály a technológie v obnove pamiatok". Konferencia sa bude zaoberať otázkami zachovania pamiatkových hodnôt, ich aktívnej využiteľnosti podmienenej relevantnou úžitkovou vybavenosťou i materiálovou a technologickou realizovateľnosťou.

Bardkontakt 2015

Rámcové okruhy pre obsahové profilovanie príspevkov:
- kritériá pre voľbu materiálov a technológií pri obnove pamiatok,                                                   
- inovatívne materiály a technológie – podmienky ich aplikácie v pamiatkových objektoch,
- skúsenosti a porovnania realizovaných a navrhovaných metód sanácie pamiatkových objektov,       
- konzervácia, profylaxia, povrchová úprava a iné úpravy drevených konštrukcií,
- požiarna ochrana – podmienky a prostriedky,
- technická vybavenosť pamiatkových objektov a ich dopady.

Na konferenciu sa možno prihlásiť :
- s prednáškou: 15 – 20 min, prednáška je referátom k článku v zborníku;
- s posterom: formát A3 alebo A2, postre budú inštalované vo foyeri Mestskej radnice, v mieste konania konferencie

Prihlášky zasielajte do 30.6. 2015 na mailovú adresu: bardkontakt@gmail.com
Konferencia je bez konferenčného poplatku.

Bližšie informácie nájdete na oficiálnej stránke konferencie.

Bardkontakt 2015