Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ľubica Vitková a Robert Špaček stoja za dlhoročným vedením Fakulty architektúry STU v Bratislave. Dve volebné obdobia viedli našu inštitúciu. Dnes sa s nimi stretávame ako s vedúcimi vertikálneho ateliéru, kde spojili svoje dlhoročné skúsenosti spoločne s mladými asistentmi, ktorí aktuálne pôsobia aj vo vedení fakulty.


Dvojica, ktorá stojí za dlhoročným vedením Fakulty architektúry STU v Bratislave. Dve volebné obdobia ste viedli našu inštitúciu. Dnes sa stretávame, keď ste v pozícii vedúcich vertikálneho ateliéru, nevyšli ste za tú dobu z pedagogiky?
ĽV:
Vždy som sa usilovala o permanentný kontakt so študentmi. Sú pre mňa motiváciou a inšpiráciou.
RŠ: Nie, priebežne som učil.


Zdroj: VA Vitková Špaček

Každý pôsobíte na inom ústave, doc. Vitková je dokonca aj prorektorkou STU. Pre mňa je to skvelá správa prepojenia dvoch ústavov. Ako vzniklo spojenie vás ako vedúcich vertikálneho ateliéru?
ĽV:
Je akýmsi prirodzeným pokračovaním predchádzajúcej dlhoročnej spolupráce a porozumenia. Spájajú nás aj naši doktorandi, dnes mladí asistenti a asistentky.
RŠ: Na základe dlhodobého odborného aj ľudského vzájomného porozumenia.


Zdroj: VA Vitková Špaček, asistenti ateliéru - Morgenstein, Suchánková, Smatanová, Legény

Je vaša architektonická tvorba len ako pedagogická činnosť na Fakulte architektúry STU alebo ju nájdeme aj v profesnom živote?
ĽV:
Pred nástupom na fakultu som pôsobila v architektonickom ateliéri (v tom čase Projektovom ústave). Počas pôsobenia na fakulte som ďalej spolupracovala a spolupracujem s manželom, s jeho a s mojimi kolegami. Som autorizovanou architektkou.
RŠ: V mojej – najmä predfunkcionárskej – histórii sa niečo tvorivé nájde.

Z vášho pohľadu ako hodnotíte zavedenie vertikálnych ateliérov na FA STU?
ĽV:
Formu výučby vertikálnych či medziústavných ateliérov sme sa snažili praktizovať už dávnejšie, rovnako ako tímovú prácu, ktorá je súčasťou vertikálnych ateliérov.
RŠ: Ako pokus o systemizáciu toho, čo sme prakticky robievali aj predtým.


Zdroj: VA Vitková Špaček, študent Dávid Podešva

Na čo sa môžu študenti tešiť, respektíve aké zameranie vertikálneho ateliéru u vás nájdu? Narážam na spomínané prepojenie ÚÚPAU a ÚEAEA.
ĽV:
Prepojenie architektúry a urbanizmu, prepojenie výskumu, praxe a tvorby s dôrazom na udržateľnosť.
RŠ: Nájdu u nás tvorivú interpretáciu udržateľnosti od dimenzie územia, mesta, až po architektúru.

Študentské súťaže, sú zárukou vstupu do úspešnej praxe študentov. Plánujete zadania študentov prihlasovať do súťaží? Ak áno akých?
ĽV:
Už máme skúsenosti z predchádzajúceho obdobia so zadávaním tém súťaží a účasťou našich študentov v nich.
RŠ: Uvidíme, je celý rad súťaží, kde si študenti svoje diela prihlasujú sami.


Zdroj: VA Vitková Špaček, študentka Silvia Jedináková

Prečo by sa mali študenti prihlásiť práve do vášho ateliéru?
ĽV:
Lebo radi učíme.
RŠ: Pre to isté, ako do iných, niečo ich naučíme.

Čo by ste robili ak by ste nepôsobili na FA STU?
ĽV: Asi by som bola v praxi.
RŠ: Užíval by som si dôchodok.