Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vertikálny ateliér Martina Uhríka sa snaží študentom sprostredkovať dobrodružstvo experimentovania a voľnosti navrhovania v hraničných postupoch architektúry. Spojenie experimentu, digitálnych postupov a ekológie vytvára pre mňa priestor na hľadanie odpovedí o budúcnosti nášho životného prostredia.

Priblíž nám seba ako vedúcu osobu ateliéru a aké bude jeho zameranie?
MU: Od začiatku štúdia architektúry som inklinoval k experimentálnej tvorbe a teórii architektúry. Doteraz ma myslenie o architektúre z pozície okrajových prístupov zaujíma. Ateliér DataLAB sa snaží študentom sprostredkovať dobrodružstvo experimentovania a voľnosti navrhovania v hraničných postupoch architektúry.


Zdroj: Martin Uhrík

Je tvoja architektonická tvorba len ako pedagogická činnosť na Fakulte architektúry STU alebo aj v profesnom živote?
MU: Architektúre sa venujem aj mimo pôdy FA. Pracujeme hlavne na výstavných projektoch, projektoch občianskej vybavenosti a špeciálny prípad sú návrhy odohrávajúce sa na rozhraní architektúry a dizajnu.

Ako vnímaš zavedenie vertikálnych ateliérov na FA STU?
MU: Vnímam to ako krok správnym smerom, ktorý snáď z dlhodobého hľadiska umožní existenciu viacerých názorových prúdov na FA.


Zdroj: VA Martin Uhrík, autorka: Simona Rusnačková

Budú študenti pracovať v tvojom ateliéri aj s virtuálnou a rozšírenou realitou?
MU: Určite áno. Jedným z cieľov ateliéru je umožniť čo najväčšiemu počtu študentov pracovať s AR a VR. Nehovoríme o nasadení si okuliarov, ale o schopnosti navrhovať a produkovať výstupy v tu spomenutých technológiách, tak aby boli použiteľné pre prax.

Ponúkne im ateliér aj potrebné materiálno technické zabezpečenie digitálne rozhranie architektúry?
MU: Technologicky sme už prekonali potrebu školských PC. A každý študent disponuje vlastným notebookom. Určite by pomohlo možnosť zapožičať študentom software na ktorom ich učíme. V ateliéry disponujeme vlastným setom na virtuálnu realitu, ktorý je študentom prístupný.

Pôsobíš na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry, čo pre teba toto spojenie znamená?
MU: Architektúra má z hľadiska udržateľnosti významný dopad na budúcnosť našej planéty. Moji kolegovia sa dlhodobo zaoberajú týmito problémami. V spojení s experimentálnym navrhovaním, kde som mal možnosť spolupracovať s prof. Špačkom, som našiel priestor na uplatnenie svojho názoru na architektonické vzdelávanie a výskum. Spojenie experimentu, digitálnych postupov a ekológie vytvára pre mňa priestor na hľadanie odpovedí o budúcnosti nášho životného prostredia.


Zdroj: VA Martin Uhrík, autor: Pavol Čičkán

Prečo, by sa mali študenti prihlásiť práve do tvojho ateliéru?
MU: Na jednej strane sú to digitálne zručnosti, ktoré je ťažké získať niekde inde. Na druhej strane je rozšírenie obzoru kreatívneho architekta o postupy, ktoré nie sú často používané, ale môžu vytvoriť unikátny návrh. Rovnako študenti pribežne získavajú vedomosti o histórii experimentálnych postupov v architektúre.

Po absolvovaní Ateliéru Martina Uhríka, kde vidíš v budúcnosti svojich absolventov?
MU: Predpokladá sa, že 40% zamestnaní v priebehu budúcich 20tich rokov zanikne. Absolvovaním ateliéru DataLAB získajú študenti prehľad a zručnosti, ktoré im umožnia jednoduchšie sa adaptovať na podmienky budúceho pracovného trhu.

Čo by si robil ak by si nepôsobil na FA STU?
MU: Viac architektúry, viac dizajnu a začal by som realizovať pár neuskutočnených projektov, ktoré zatiaľ existujú len vo virtuálnom svete.