Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vertikálny ateliér Kotradyová + Kočlík je jediný dizajnérsky ateliér, ktorého pedagógovia pôsobia na Ústave interiéru a výstavníctva. Venujú sa aspektom, ktoré zdôrazňujú kvalitný životný priestor z viacerých hľadísk. Ich ateliér sa venuje aj komerčným spoluprácam a študentom ponúka priamy pohľad do praxe a komunikácie s investorom.Zdroj: VA Kočlík Kotrady

Obaja máte bohaté skúsenosti v pedagogickej činnosti. Vďaka vám opustilo brány našej fakulty mnoho študentov, ktorí sú úspešní interiéroví dizajnéri. Prečo ste sa rozhodli spojiť a vytvoriť spoločný vertikálny ateliér?

DK: Spolupracujeme s menšími prestávkami už skoro 14 rokov  a sme úplne odlišní povahovo aj názorovo. Domnievam sa, že vo výsledku je z toho zaujímavá, miestami výbušná zmes, ktorá veci posúva dopredu. Veronika je tá otvorená myseľ, ktorá je schopná absorbovať nové a neznáme veci a tá konfrontácia býva obohacujúca. Ja som skôr konzervatívny a zameraný na dosiahnutie cieľa. No a tým, že sme dizajnéri umiestnení na architektonickom ústave stojíme trošku mimo systému, čo nám asi aj vyhovuje. FAD má vďaka tomu v ponuke jedinečný, personálne zaujímavo vybavený odbor, ktorý na je Slovensku vďaka tomu originálny.

VK: Tiež považujem spojenie s Dušanom za vyvažujúce, čo je v konečnom dôsledku prospešné pre našich študentov. Spojenie vzniklo prirodzene aj tým, že sme obaja interiéroví a nábytkoví dizajnéri, pôsobiaci na Ústave interiéru a výstavníctva a práve naša koexistencia s architektami je pre nás aj našich študentov dizajnu výzvou a obohatením zároveň. V minulosti nás spojila aj naša spolupráca s rakúskym architektom a dizajnérom Wolfgangom Haiplom, ktorý nás svojou tvorbou a spôsobom výuky veľmi ovplyvnil a v rokoch 2013 - 2014 sme mu zorganizovali prierezovú výstavu vo Viedni, Bratislave a Zvolene.Veronika, venuješ sa výskumu v oblasti ekologického navrhovania a dizajnu s ohľadom na človeka. Čo si môžeme pod týmito spojeniami predstaviť a ako ovplyvnia výučbu?

VK: Áno, od ekologického navrhovania som sa zahraničnými stážami prepracovala k neuroergonómii, medicíne, fyziológii, sociálnym vedám a mnohým iným odborom, ktoré vstupujú do navrhovania s ohľadom na človeka. V rámci toho som sa vrátila aj ku svoje srdcovej téme a to je interakcia človeka a dreva. Takto som získala široký záber pre výskum aj navrhovanie. Ako praktizujúca dizajnérka, konzultantka a projektová manažérka navrhujem a realizujem interiéry s pridanou hodnotou. Jednou z takýchto realizácií bol redizajn častí priestorov sídla O2 v Auparktower v Bratislave. V ateliérových zadaniach aj voliteľných predmetoch sa snažím spájať svoje aktuálne výskumné multidisciplinárne projekty s výučbou, čo práve často prináša to vybočenie a snahu o myslenie mimo bežných zaužívaných smerov. Pomáha mi v tom  moje medzinárodné fungovanie a zdieľanie vedomostí z konferencií, workshopov a stáží. Dôležitou súčasťou je aj prototypovanie 1:1, ktoré sa snažím zaradiť do výuky vždy, keď je to možné a je podporované práve výskumnými projektmi. Prináša to študentom skutočné poznanie a zlepšenie ich tvorivých, technických aj sociálnych zručností.Zdroj: Kočlík Kotrady a spomínaná výstava W. Haipla vo Viedni


Dušan, si autorom mnohých chránených dizajnov a sériovo vyrábaných nábytkov. Táto časť dizajnérskej práce súvisí aj s marketingom a komunikáciou s investorom. Budú študenti vo Vašom spoločnom ateliéri zasvätení aj do tohto odvetvia?

DK: Najzaujímavejšie z týchto dizajnov sú asi tie, ktoré vznikli, keď som pôsobil v ateliéri Kontrast a s dizajnérom Pavlom Rapcom sme pracovali na zadaniach od spoločnosti Mobiliér Design - Piešťany a Javorina. Tu vznikli zo spolupráce tri predávané produkty a ich variácie, plus občasne ešte navrhujeme nové dizajny. Dlhšie než samotný návrh trvá proces implementovať dizajn do výroby a potom dosiahnuť to, aby bola vec komerčne úspešná. Aby sa autor k tomu vôbec dostal, musí si vytvárať vlastné príležitosti a doslova sa ponúkať producentom, alebo ísť druhou cestou, sám byť producent. Toto sa snažím študentom priblížiť a je pravdou, že sa nám podarilo im vytvoriť aj pracovnú príležitosť. Jediné tajomstvo úspechu, je byť aktívny a nebáť sa pracovať v tíme.


Nie je tajomstvom, že vďaka Veronike Kotradyovej, ktorá je mimochodom aj čerstvá profesorka, máme na fakulte výskumno - vývojové centrum BCD - lab. Budú môcť Vaši študenti využívať toto centrum k svojej dizajnérskej práci?

VK: BCDlab je platforma na multidisciplinárnu spoluprácu. Zároveň je to univerzálny priestor pre výskum, tvorbu, meetingy – brainstomingy, bodystormingy, prebieha tam výuka malých skupín a tiež slúži ako showroom výskumných výstupov. Súčasťou vybavenia sú aj meracie zariadenia, ktoré ale zatiaľ používame v spolupráci s profesionálnymi bioinžiniermi z FEI STU a z Lekárskej fakulty. Tesne pred vypuknutím pandémie sme sa presťahovali do miestnosti 435, ktorú zdieľame s výskumným centrom CEDA. Verím, že sa tam čoskoro opäť vrátia aj študenti.


Zdroj: VA Kočlík Kotrady


Hlavné ateliérové zadanie, ktoré je určené pre diplomantov ako preddiplomový projekt je Obchodný dom Lamač. Prečo práve tento objekt a aká je vaša predstava jeho využitia?

DK: Tento objekt sme spoznali vďaka vedeckému projektu Interiér na Slovensku. Pri skúmaní tejto témy sme mali možnosť komunikovať s jeho architektmi Černom a Spáčilom. Tá stavba je taký neosobný, bunker a brutalistická šialenosť v Československom prevedení a to ju robí jedinečnou. V pôdoryse vyzerá ako taký 1-bitový trilobit s fúzmi, ktoré vedú na strešné parkovisko. Budova bola postavená na konci mesta, na zelenej lúke a bola to vtedajšia predstava obchodného centra. Naše zadania pre interiérových dizajnérov sú koncipované tak, aby museli vstúpiť na úrovni konceptu aj do tvorby architektúry a malého urbanizmu a pripravili si priestor, do ktorého budú vytvárať diplomový interiér. Tento semester býva najnáročnejší, pretože sú postavení pred úlohu mimo svojej komfortnej zóny. Aj toto poňatie štúdia nemá u nás obdobu a ponúka zaujímavú extenziu oproti iným školám. No a na predstavu využitia objektu si musíme počkať na návrhy od študentov.

Zaujíma ma ešte jedno netradičné zadanie, ktoré je určené pre piatakov. O akú spoluprácu sa jedná?

DK: Ide o spoluprácu s ateliérom Createrra, kde študenti navrhujú interiér do pasívneho domu v Novej Bani a tiež do tradičného hontianskeho kamenného domu v obci Beluj v priamej interakcii s investormi, kde si môžu študenti vyskúšať tvorbu do takéhoto prostredia. Toto zadanie vzniklo v rámci výskumného projektu Identita SK – spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied. Študenti sa v tomto zadaní zamýšľajú nad spôsobom bývania na vidieku a naučia sa pracovať s ekologickými kritériami a tiež rešpektovať regionálnu identitu v interiéri.